Osocze bogatopłytkowe PRP to autologiczna substancja ze zwielokrotnioną ilością Płytek Krwi (trombocytów). Dzięki czynnikom wzrostu osocze, a w zasadzie zaktywizowane płytki krwi stymulują i wpływają na ponowny wzrost komórek, przyspieszają proces gojenia leczonych urazów, prowadzą do istotnego zaniku objawów, znacznie łagodzą ból.

Najskuteczniejszą obecnie metodą pozyskiwania osocza bogatopłytkowego jest metoda oferowana przez zestawy A-PRP Novareg. A-PRP Novareg w sposób całkowicie autologiczny czyli bez użycia żadnych substancji spoza naszego organizmu - z własnej krwi separuje i koncentruje płytki krwi, które w następstwie separacji wracają do naszego organizmu, w chore, kontuzjowane miejsca uwalniając tam czynniki wzrostu.

Opis działania

Leczenie urazów możliwe jest dzięki, Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneraon)- poprzez aktywację czynników wzrostu i komórek

 

Zgrupowane płytki   

 Grupowanie płytek krwi w miejscu urazu

                                                  Czynniki wzrostu uwalniają się i aktywują

                                                                               Następuje rozpoczęcie intensywnej regeneracji

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów, czyli skutecznego leczenia, aktywacja płytek krwi musi następować wewnątrz organizmu w sposób naturalny. Aktywacja płytek wewnątrz organizmu następuje w momencie zetknięcia się ich z protrombinami. Protrombiny są naturalnym, autologicznym aktywatorem. To właśnie one powodują uwalnianie leczniczych właściwości płytek krwi w sposób najwłaściwszy czyli wewnątrz leczonego urazu.

Gdy płytka krwi jest aktywowana na zewnątrz organizmu za pomocą chemicznych środków – co często jest spotykane w innych metodach pozyskiwania osocza - po pierwsze proces przestaje być autologiczny, ponieważ do procesu dodane są środki nie pochodzące z naszego organizmu, po drugie płytka zaczyna uwalniać swoje właściwości (aktywować się) w momencie wirowania. Powoduje to, że najwartościowszy i najważniejszy moment kuracji zachodzi POZA leczonym miejscem. Kuracja wtedy jest mniej skuteczna.

Zestawy A-PRP Novareg oferują całkowicie autologiczny proces aplikacji osocza. Nie stosuje się tu ŻADNYCH środków chemicznych. Aktywacja płytek i uwalnianie niesionych przez nie wartości lecznicze następuje w momencie zetknięcia się ich z protrombinami WEWNĄTRZ organizmu, wewnątrz leczonego miejsca. Daje to gwarancję skuteczności kuracji.   

                  Płytytki krwi w stanie spoczynku                       Płytki krwi w momencie aktywacji

Zestawy A-PRP Novareg zapewniają pozyskanie OPTYMALNEGO stężenia płytek.
Są to w pelni płytki niespękane
które aktywują się dopiero po wstrzyknięciu
w centrum chorego miajsca, uwalniając w 100% najwartościowsze

czynniki wzrostu. Dzięki temu uzyskujemy bardzo skuteczną terapię
chorych i kontuzjowanych miejsc.

 

 

 

 

 

Zestaw A-PRP Novareg - Skuteczny, Wydajny, Bezpieczny

Wykonując kilka prostych kroków osiągasz niesamowite efekty:

1. Pobranie krwi
2. Wirowanie (8min) --> separacja i zagęszczenie płytek krwi
3. Pobranie odpowiedniej do zabiegu ilości osocza 
4. Iniekcja --> aktywacja płytek (uwalnianie się czynników wzrostu wewnątrz chorego misjsca, intensywna regeneracja)

Zobacz film tutaj

Zestawy A-PRP Novareg są zestawami wyprodukowanymi całkowicie w Unii Europejskiej i opartych na komponentach najbardziej uznanych producentów w Europie. Przed wdrożeniem do produkcji nasza firma - jako producent - przeszła bardzo rygorystyczne procedury notyfikujące, które zakończyły się otrzymaniem wszystkich zezwoleń łącznie z certyfikatem CE. Jego oryginalna nazwa to A-PRP Novareg. Wyłącznym producentem i właścicielem marki A-PRP Novareg w jest firma Novareg sp z o.o.. www.novareg.pl.

Dlaczego A-PRP Novareg jest tak dobrym produktem? Składa się na to kilka elementów:
1.Proces jest całkowicie autologiczny - czyli pochodzący i oparty jedynie i wyłącznie na  krwi danego pacjenta bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych takich jak żele separujące, czy chemiczne aktywatory

2. Jest niezwykle skuteczny poprzez umiejętność wyodrębnienia płytek krwi o optymalnym stężeniu. Optymalne stężenie płytek w osoczu to zakres do 4.  Stężenie 4 to maksymalne stężenie, które można uzyskać nie powodując jeszcze pęknięć (a tym samym aktywacji) płytek w trakcie wirowania. Otrzymujemy więc niespękane płytki, stężone 4 krotnie i wstrzykujemy je do organizmu powodując ich aktywację w chorym miejscu.  (można uzyskiwać większe stężenia poprzez zwiększanie sił wirowania. Większe jednak siły powodują pęknięcia płytek i uwalnianie się najwartościowszych czynników już w trakcie wirowania przez co cała kuracja traci swoją wartość i skuteczność nawet do 70 %)

3. Pozwala na wyodrębnienie bardzo dużej ilości osocza o optymalnym stężeniu. Średnio dzięki A-PRP Novareg uzyskujemy 10 ml osocza z 20 ml krwi. Wraz z tak dużą ilością wyodrębnionego osocza możemy wykonać regenerację więcej niż jednego obszaru chorobowego lub rewitalizowanego pacjenta w trakcie jednej sesji.

4. Metoda A-PRP Novareg pozwala na sterowanie stężeniem. Górna część uzyskanego osocza ma mniejsze stężenie płytek krwi dolna większe. Oznacza to, że w zależności od potrzeb kuracji możemy pobrać mniejszą ilość osocza o większym stężeniu lub większą ilość osocza o mniejszym stężeniu. Jest to szczególnie przydatne w dziedzinie ortopedii.

                      
                                 

5. Proces przygotowania autologicznego osocza jest bardzo prosty, krótki i intuicyjny. Od momentu pobrania krwi do momentu uzyskania gotowego osocza wynosi on nie więcej niż 10 minut.

6.Zestaw pakowany jest w dwa oddzielne blistry. Pierwszy blister zawiera elementy do pobrania krwi, drugi komponenty niezbędne do separacji osocza bogatopłytkowego. Oba blistry są sterylizowane oddzielnie. W przypadku nieudanej próby pobrania krwi, blister zawierający elementy do separacji PRP, pozostaje sterylny i może być użyty w dowolnym czasie u dowolnego pacjenta. 

7. Jedynym elementem potrzebnym do uzyskania osocza bogatopłytkowego PRP – oprócz samego zestawu – jest specjalistyczne urządzenie wirujące z rotorem wychylnym. Urządzenie dostępne jest do zakupu lub wypożyczenia u producenta Novareg sp. z o.o. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze.

8. A-PRP Novareg posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 Rady Europy z 5 kwietnia 2017,  Certyfikaty CE są podstawą jakości wykonywanego zabiegu i wykorzystywanie produktów o wątpliwym pochodzeniu i certyfikacji jest niedozwolone. 

 

 

 

Top